Shoqata e Mbrojtjes së Konsumatorit

Organizatë kombëtare për mbrojtjen e konsumatorit. Në këtë shoqatë çdo individi i ofrohet mundësia për të denoncuar dhe kontribuar në përmirësimin e ligjeve përsa i përket produkteve të konsumit të përditshëm dhe jo vetëm. Ëebsite i kësaj organizate është konceptuar që në design duke vijuar me ndërtimin e faqes si dhe përmirësimin e përmbajtjes.