Brand Identity

Brand Identity

Mënyra si shfaqni biznesin tuaj është edhe mënyra si klienti ju percepton.

Në CodeIT ju mundësojmë shërbimin e plotë BRANDING për të gjitha tipet e biznesit:

 • I Vogël
 • I Mesëm
 • I Madh
 • Koorporatë
 • Organizatë etj…

Të hysh në treg do të thotë të krijosh identitetin, të luftosh konkurrencën dhe të marrësh pozicionin përfitues. Investimi juaj është në duar të sigurta me propozimet e stafit konceptues dhe ndërtues të imazhit në CodeIT.

Të krijosh një brand të mire duhet të:

 1. Kesh Identitet
 2. Krijosh Besim
 3. Dizajn Perfekt
 4. Kesh Vlera
 5. Përpilosh Strategji
 6. Pozicion në Treg
 7. Marketing Inteligjent
 8. Reklamim të Targetuar
brand

KONCEPTIM BRANDI

Për të dal me një imazh të ri, në CodeIT punon një skuadër e konsoliduar që pas analizimit të tregut, produktit/shërbimit dhe vizionit e investuesit nis të konceptojë nga emri i brandit të ri deri në strategjitë e detajuara të implementimit në treg.

Kështu në takime të programuara me investitorin, vendosen hapa të caktuara:

 1. Emri
 2. Ndërtimi i logos dhe gjithë materialeve online (WEB, Social Media Profiles, Email Signatures, Office etc)
 3. Ndërtimi i Profilit të Kompanisë
 4. Prezantimi dhe Pozicionimi i kompanisë në treg
 5. Analizë dhe parashikimi i aktivitetit në treg etj…

Pas konceptimit, të gjitha materialet e punuara dorëzohen në dy kopje: print dhe digjitale.

branding identity

IMPLEMENTIM BRANDI

Konfirmimi i të gjithë materialeve për brandin e ri hap rrugën për gjithë procesin e vënies në jetë të kompanisë së re. Gjithçka kryhet me një kalendar që parashikon kohën e duhur për secilin publikim.

Në implementimin e brandit, projektohen edhe koncepte të spoteve, postera publikimi apo fushata komplekse reklamimi. Gjithë organizimi i elementëve përbërës sjell fryte kjo varur edhe nga kuotat e investimit në rrugët e ndryshme të komunikimit me klientelën potenciale.

STRATEGJI BRANDI

Tani që keni një brand, si do ta përdorni atë?

Puna jonë vazhdon t’ju mbështesë edhe në vijim. Ne projektojmë një Strategji Marketingu që ju ndihmon të kapni me hapa më të shpejtë qëllimet tuaja. Në këto projektime ju ofrojmë:

 1. Kalendari Mediave Sociale
 2. Hartim Përmbajtjeje WEB
 3. Postime BLOG
 4. Video
 5. SEM – Search Engine Marketing
 6. SEO – Search Engine Optimization etj…

Suksesi ynë më i madh është zhvillimi juaj, ndaj dhe çdo shërbim branding trajtohet me kujdes, kalon një audit të brendshëm të zyrës dhe propozohet me të gjitha përparësitë apo mangësitë që mund të ketë në përplasje me tregun.

branding design

branding