Open Air Tirana

Është një nismë e ndërrmarrë nga Arbër Minxhozi në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës si dhe kompani të tjera private për të ofruar pasdite të mbushura me aktivitete të ndryshme ku qytetarët e Tiranës dhe jo vetëm të kalojnë kohën e tyre të lirë. Jo vetëm ndërtim website po gjithashtu ne kujdesemi për mirëmajtjen e rrjeteve sociale duke përshtatur dhe kombinuar template rreth aktiviteteve që bëhen aty.