seo

SEO

SEO

SEO në CodeIT është një strategji e mirfilltë në zhvillimin e biznesit tuaj. Vështirësia e WEB –it për të qenë i renditur lart është në rritje, dhe këtu duhet ndërhyrja jonë për t’ju dhënë pozicionin e duhur online. SEO fokusohet në ndërtimin e pranisë organike të biznesit tuaj dhe kjo nuk mund të kryhet pa një ndihmë të vogël. SEO e duhur ju nxjerr në dritë!

“SEO STRATEGY

Thjesht vendosja e disa fjalëve kyçe (keywords) nuk përbëjnë një SEO të mirë. Ne ju ndihmojmë të vendosni SMART KEYWORDS dhe t’i përdorim ato si avantazh. Përmbajtja gjithashtu është një pikë shumë e rëndësishme në arritjen e klientelës së duhur.

“KEYWORDS

Studimet tregojnë se 5 renditjet e para shfaqin interes për lexuesit online. Ndaj renditja juaj duhet të jetë brenda këtyre shifrave sidomos krahasuar me konkurentët tuaj të tregut.

seo optimization

“CONTENT

Pasi aprovohet se përmbajta e web –it është e mirë dhe lundrimi në faqe është miqësor nisim dhe mendojmë strategjinë e duhur të SEO. Strategjia kërkon element si teknik ashtu edhe kreativ të cilat së bashku përmirësojnë renditjen.

“TECHNICAL&CREATIVE

Shërbimet SEO përfshijnë:

 • Keywords Research
 • Testime
 • Website Analytics & Tracking
 • Header & ALT Tags
 • Blog Posts
 • Content Creation
 • Link Building
 • Social Media
 • On-page SEO
 • Digital Maps
 • Etj…