Web Design

Web Design

CodeIT është një agjensi e specializuar në dizajnin unik dhe identifikues të emrit të brandit. Departamenti i DESIGN organizohet në 3 seksione pune, secili i trajnuar dhe me eksperiencë në fushat përkatëse.

GRAPHIC DESIGN

Dizajni Grafik përfshin të gjitha punimet print & digjitale. Dizajnerat punojnë në të dyja drejtimet duke ju ofruar detaje të personalizuara të:

  • broshurave, fletëpalosjeve, materialeve kancelarike, kartëvizitave, etj…
  • temave/kornizave digjitale të postimeve në mediat online, animim video, efekte video, kolazh, punim retouch etj…

Print: fletushka, broshura, kartëvizita, letra me kokë, stampime etj.

Digjital: paraqitje të mediave sociale, video animim, Video

graphic design

WEB DESIGN

Dizenjimi i website kalon disa faza në bashkëpunim me klientelën e CodeIT. Fillimisht kuptohen dhe zgjidhen detajet identifikuese të kompanisë dhe më pas përdoren e organizohen në pamjen vizuale të web-it. Pasi propozohen pikat kyçe tek klienti bien dakort në fillimin e punës dhe nis krijimi në detaje nga grafistët e CodeIT. Çdo hap ndiqet nga të dyja palët dhe përfundimi i dizenjimit të web-it është një gërshetim i kërkesave të porositësit me këshillat e profesionistëve.

Në bazë të informacionit mbartës dhe konceptit të web –it dizenjimi mund të jetë me tema gjysëm të gatshme ose të ndërtuara nga fillimi. Modelet e propozuara janë One Page Website, Multi Page Website, E-Commerce, Blog, Booking etj.

web design

LOGO DESIGN

Po nisni një biznes të ri? Po rifreskoni imazhin e biznesit ekzistues? Cilado qoftë arsyeja juaj për të punuar një logo, CodeIT ju sjell propozimet më të veçanta dhe të personalizuara. Përqafojmë identitetin e brandit tuaj dhe i paraqesim në një dizajn unik. Kërkojmë perfeksionin në çdo aspekt, ndaj dhe brandi juaj ka nevojë për Logo Design nga grafistët tanë. Emri juaj do të ketë impakt të gjerë në audiencë përfaqësuar nga logo të bukura e njëkohësisht profesionale

logo design
design