Niko Peleshi

Profil personal i Ministrit të Bujqësisë në Republikën e Shqipërisë.  Synimi i këtij ëebi konsiston në informimin, transparencën dhe lehtesimin e kontaktit me publikun.