Niko Peleshi

Profil personal i deputetit në Republikën e Shqipërisë. Synimi i këtij webi konsiston në informimin, transparencën dhe lehtesimin e kontaktit me publikun.