Ratech

Kjo faqe është ndërtuar me qëllim promovimin online të shërbimeve të ndryshme të kompanisë të cilat përfshijnë survejimin, akses kontrollet, sistemin e alarmit, video citofonitë, sistemin e telefonisë, sistemin e parkimit, sistemin audio dhe shërbimin e networkut. Webi është ndërtuar me një kujdes të veçantë në design, logo, marketing, SEO si dhe mirëmbajtje.