pashaj travel social media

Pashaj Travel Tours

Udhëtime një apo shumë ditore? Këto dhe shumë paketa të tjera mund t’i gjeni lehtësisht tek Pashaj Travel and Tours.
Bashkëpunimi i tyre me codeIT konsiston në:
– Krijim të një kalendari postimesh.
– Krijim dhe implementim grafik, çdo tre muaj në bazë të stinëve.
– Menaxhim të rrjeteve sociale (Instagram & Facebook).
– Postime të personalizuara çdo ditë.
– Menaxhim sponsorizimesh në të dyja platformat