Dosja Al

Dosja.al është krijuar si një faqe e fuqishme informative online. Ajo ka si synim informimin e saktë dhe të besueshëm të publikut. Ky portal është ideuar nga e para: ndërtim logo, koncept design, aplikacion web dhe mobile, mirëmbajtje.