Golda shpk

Golda Shpk është distributor kryesor i Bergamot Ltd me një game të gjërë produktesh si: doreza latex pluhur / doreza pa pluhur, doreza kirurgjikale, doreza shtëpiake, doreza pastrimi, produkte CPE, doreza industriale, maskë dhe veshje mbrojtëse etj. Klienti Goldashpk ia besoi skuadrës së #codeIT brand-imin total të biznesit. Përkatësisht:

  • Konceptim dhe realizim të logos, në përshtatje me ngjyrat e kërkuara.
  • Një webpage responsive.
  • WEB Userfriendly.
  • Funksionalite të rëndësishme si organizimimi i kategorive dhe nënkategorive te produkteve.
  • Panel pune për kontrollin e produkteve.
  • Hapat për përshpejtimin e leximit të faqes.
  • Suport Marketing-u dhe Design-i.
  • Print House (Roll Up, Postera dhe broshura).