CodeIT
Personalizo

+355692046707

Rr. Reshit Collaku

Marketing

Arritja e qëllimeve tuaja
dhe përfitimet.

Për krijimin edhe mirëmbajtjen e një imazhi të mirë në biznes, përtej produktit/shërbimit, rëndësi ka si shpaloset emri në treg. Si prezantohet biznesi/brandi juaj tek klienti?

A i ka arritur kanalet e duhura?

CodeIT mendon për arritjen e qëllimeve dhe përfitimeve tuaja. Departamenti i Marketingut harton dhe implementon strategji bashkëkohore e të suksesshme për pozicionimin tuaj në tregun e gjerë.

Kështu, bazuar në eksperiencën tonë disa vjeçare
ju ofrojmë shërbime të përqendruara:

Konceptim Strategji Marketingu Biznesi/Brandi

Marketing Dixhital

Përmbajtje

Kompleksiteti i botës së biznesit sjell edhe ndryshime të vazhduara
në teorinë e marketingut. Zhvillimi i teknologjisë dhe shoqërisë në vetvete
vështirësojnë edhe gjetjen e strategjisë së duhur për ecurinë e biznesit.
Pavarësisht këtij kompleksiteti, ne ju propozojmë idetë e duhura për të thjeshtuar
mbërritjen e qëllimeve.

Një strategji e mirfilltë ju ndihmon të ecni me hapa më të shpejtë
dhe të fokusoheni në çfarë ju sjell më shumë përfitime.

DIGITAL MARKETING

Rruga më e shpejtë për njohjen e emrit/logos dhe komunikimit me klientelën është përdorimi i mediave sociale. Në CodeIT menaxhimi i mediave kryhet nga specialistët e marketingut digjital të cilët njohin tregun online më së miri.

Si fillim ne kryejmë një studim të biznesit tuaj, njihemi me përparësitë dhe disavantazhet në publikimet online dhe ju propozojmë një kalendar mujor. Fillojmë një periudhë testimi bashkëpunimi 1-3 muaj e më pas nënshkruajmë kontratën një vjeçare të shërbimit.

CONTENT MARKETING

Tërhiqni dhe bashkëveproni me klientelën tuaj nëpërmjet një përmbajtjeje me vlerë.
Gazetarët tanë profesionistë krijojnë përshkrime me përmbajtje
që ndihmojnë në rankimin në faqet e para të Google. Kjo nëpërmjet fjalëve kyçe
të studiuara mirë. Ne krijojmë, shpërndajmë dhe monitorojmë përmbajtje si:

Blog

Video

Landing Page

Rezultatet do të jenë të qarta duke arritur kështu rritjen e trafikut në website,
njohjen e brandit dhe afrimin e klientelës online. Procesi është i tillë:

swipe

Çfarë përfiton biznesi juaj nga
menaxhim i marketingut në internet

KLIENTELË POTENCIALE

Metodat dhe teknikat tona të punës kanë target klientelën potenciale për produktivitet me të lartë dhe jetëgjatësi në treg!

LEHTËSI NË MENAXHIM ONLINE

Aktivitet dyfish por përgjegjësi e përgysmuar. Me ne biznesi juaj është në duar të sigurta!

BESUESHMËRI NË TREG

Imazhi që ju japim ju siguron jo vetëm një pozicion por edhe besueshmëri në treg. Kjo sjell efektivitet por edhe garanton një pozicion të qëndrueshëm për shumë gjatë.

VIZIBILITET NË TREG

Me ne prezenca juaj online do të jetë e dukshme dhe efektive. Implementimi i ideve dhe tërheqja e vëmendjes është pikë kyçe në mbarëvajtjen e biznesit tuaj!

KLIENTELË POTENCIALE

Metodat dhe teknikat tona të punës kanë target klientelën potenciale për produktivitet me të lartë dhe jetëgjatësi në treg!

LEHTËSI NË MENAXHIM ONLINE

Aktivitet dyfish por përgjegjësi e përgysmuar. Me ne biznesi juaj është në duar të sigurta!

BESUESHMËRI NË TREG

Imazhi që ju japim ju siguron jo vetëm një pozicion por edhe besueshmëri në treg. Kjo sjell efektivitet por edhe garanton një pozicion të qëndrueshëm për shumë gjatë.

VIZIBILITET NË TREG

Me ne prezenca juaj online do të jetë e dukshme dhe efektive. Implementimi i ideve dhe tërheqja e vëmendjes është pikë kyçe në mbarëvajtjen e biznesit tuaj!

Nuk është ajo që shet
që ka shumë
rëndësi se si e shet!”