CodeIT
Personalizo

+355692046707

Rr. Reshit Collaku

Marketing

Achieving your goals
and benefits.

Për krijimin edhe mirëmbajtjen e një imazhi të mirë në biznes, përtej produktit/shërbimit, rëndësi ka si shpaloset emri në treg. Si prezantohet biznesi/brandi juaj tek klienti?

A i ka arritur kanalet e duhura?

CodeIT mendon për arritjen e qëllimeve dhe përfitimeve tuaja. Departamenti i Marketingut harton dhe implementon strategji bashkëkohore e të suksesshme për pozicionimin tuaj në tregun e gjerë.

Kështu, bazuar në eksperiencën tonë disa vjeçare
ju ofrojmë shërbime të përqendruara:

Konceptim Strategji Marketingu Biznesi/Brandi

Marketing Dixhital

Përmbajtje

The complexity of the business world brings about continuous changes
in marketing theory. The development of technology and society itself
makes it difficult to find the right strategy for business performance.
Despite this complexity, we propose you the right ideas to simplify the
achievement of your goals.

A good strategy helps you walk faster
and focus on what brings you more benefits.

DIGITAL MARKETING

Rruga më e shpejtë për njohjen e emrit/logos dhe komunikimit me klientelën është përdorimi i mediave sociale. Në CodeIT menaxhimi i mediave kryhet nga specialistët e marketingut digjital të cilët njohin tregun online më së miri.

Si fillim ne kryejmë një studim të biznesit tuaj, njihemi me përparësitë dhe disavantazhet në publikimet online dhe ju propozojmë një kalendar mujor. Fillojmë një periudhë testimi bashkëpunimi 1-3 muaj e më pas nënshkruajmë kontratën një vjeçare të shërbimit.

CONTENT MARKETING

Tërhiqni dhe bashkëveproni me klientelën tuaj nëpërmjet një përmbajtjeje me vlerë.
Gazetarët tanë profesionistë krijojnë përshkrime me përmbajtje
që ndihmojnë në rankimin në faqet e para të Google. Kjo nëpërmjet fjalëve kyçe
të studiuara mirë. Ne krijojmë, shpërndajmë dhe monitorojmë përmbajtje si:

Blog

Video

Landing Page

Rezultatet do të jenë të qarta duke arritur kështu rritjen e trafikut në website,
njohjen e brandit dhe afrimin e klientelës online. Procesi është i tillë:

swipe

What does your business profits from
online marketing management

Potential customers

Our working methods and techniques target the potential clientele for higher productivity and continuance in the market!

Easy online management

Double activity but halved responsibility. With us your business is in safe hands!

Credibility in the market

The image we give you ensures you not only a position but also credibility in the market. This brings effectiveness but also guarantees a stable position for very long.

Visibility in the market

With us your online presence will be visible and effective. Implementing ideas and attracting attention is the key to the success of your business!

Potential customers

Our working methods and techniques target the potential clientele for higher productivity and continuance in the market!

Easy online management

Double activity but halved responsibility. With us your business is in safe hands!

Credibility in the market

The image we give you ensures you not only a position but also credibility in the market. This brings effectiveness but also guarantees a stable position for very long.

Visibility in the market

With us your online presence will be visible and effective. Implementing ideas and attracting attention is the key to the success of your business!

It's not what you sell
that matters as much
as how you sell it!”